Sjötjänster

Vi på Karlskrona Sjötjänst har lång erfarenhet av att jobba med olika uppdrag på sjön, ja både på och vid vattnet. Vårt arbetsområde är brett och vi gör allt från att köra maskindelar till ankarliggare, som att leta bojar som drivit ut till havs. Frågar du oss vad vi gör svarar vi helt enkelt ”vad behöver du hjälp med?”. Vi är vana att hitta lösningar på de flesta utmaningar.

Besättningsbyte eller bogsering – uppdraget avgör val av båt

Med vår arbetsbåt, ”Sjöbjörn”, utför vi bogseringsuppdrag av båtar, bryggor, lägger sjöledningar och besättningsbyte. Under 2020 utökade vi vår båtfamilj med ”SeaTwin”, en katamaran som används vid tillsynsuppdrag på platser som Utklippan, vid hantering av tumlarbojar, besättningsbyte och andra omfattande uppdrag. Denna båt har plats för upp till 12 passagerare och används även för rundturer och andra persontransporter. Vår minsta båt, ”SeaFly”, har flera användningsområden, inklusive beredskapsuppdrag i samarbete med Fortifikationsverket så används hon vid bogseringar och persontransport. 

Trossföring vid behov

När fartyg anländer till Karlskrona hamn, behöver de ofta hjälp med trossföring. I sådana fall står vår kompetenta personal redo på kajen, utrustad med tydliga varselkläder och VHF-radio, för att utföra detta arbete. Vi har möjlighet att göra liknande uppdrag även i andra hamnar.

Utöver detta har vi omfattande erfarenhet av att arbeta i samarbete med stora organisationer och företag, såsom vid vindkraftsparker. Vi är flexibla och anpassar våra tjänster efter behovet, vilket gör oss till en ofta anlitad partner vid sjörelaterade uppdrag och projekt.

Hemmahamn är Karlskrona men vi jobbar där du behöver oss.

 

Boka jobb