Utförda jobb

 

Några av de jobb vi utfört:

 

US Navy 
Transport av befäl och andra officiella personer vid besök av Nato fartyg. Även  personal- mat- post och soptransporter, 

Landstinget Blekinge 
Ambulanstransporter med båt

Eon 
Personaltransport till vindmätningsmast på Midsjöbankarna

Svensk Sjöentreprenad 
Personal- och materialtransporter samt sökuppdrag efter flytande föremål

Dong 
Personaltransport samt beredskap vid Demontering av vindkraftspark i Danmark

Karlskrona Kommun 
Representationsresor, hemtjänst och sjöledningsutläggning

Statens fastighetsverk 
Persontransporter och gods till och från öar så väl inomskärs som utomskärs

Naturhistoriska Riksmuseet 
Kontroll av tumlarbojar

Sirius shipping 
Reparatörer och maskindelar till ett fartyg med maskinhaveri

GAC, Gillis shipping, Shipping DK m.fl
Trossföring från land och med båt

Yellow Bird Production 
Vid filmning av engelska Wallander